Isrosens bilder

Mina sibiriska katter mm.

2008-05-20

Ljuba speglar sig.

Ljuba ser en fin katt i spegeln.
E-o Ljuba vidas belan katinon en la spegulo.