Isrosens bilder

Mina sibiriska katter mm.

2008-01-18

Nya bilder på Gullekullens föräldrar.
Nya bilder på Gullekullens föräldrar.Esperanto= Novaj bildoj de la gepatroj de "Gullekullen"


Bia och Maori har båda utvecklats och blivit ännu vackrare. Bia kaj Maori ambau evoluis kaj nun estas ankorau pli belaj.

2008-01-06

Nytt år! Nova Jaro!

Under 2008 skall jag översätta texterna till esperanto efter önskemål. Dum 2008 mi tradukos la tekstoj al Esperanto lau deziro.
Ja nu har det blivit 2008. Jes nun estas 2008.
Nu snöar det men är bara -3 grader. Nun neghas tamen nur estas - 3 gradoj.

Jag brukar mata änderna i den närliggande sjön.
Mi kutimas manghigi la anasoj en la proksima lago.
OBS
Det finns en till Blogg